Stefan Stefański

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,że odszedł nasz Kolega,wieloletni, zasłużony członek Sekcji Szachowej KS LECH w Poznaniuś. p.Stefan Stefański* 11.02.1933 † 9.05.2013Cześć Jego pamięci !Pogrzeb odbędzie się w czwartek 16 maja 2013 r. o godz. 12:30na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczuciaZarząd KS LECH-WSUS